Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής

H Binary Logic εταιρεία Ομίλου με διεθνή εκδοτική δραστηριότητα και έδρα τον Άλιμο επιθυμεί να προσλάβει καθηγητή πληροφορικής.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στην Πληροφορική ή σχετικό αντικείμενο.
  • Εμπειρία διδασκαλίας στην πληροφορική, προγραμματισμό ή ρομποτική.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

  • Προτίμηση Εργασίας σε Ομάδα
  • Οργάνωση / Διαχείριση Χρόνου / Χρονική Συνέπεια
  • Αξιοπιστία και Δημιουργικότητα
  • Δυνατότητα ανταπόκρισης σε επείγοντα ζητήματα
  • Έμφαση στην λεπτομέρεια και στην ποιότητα αποτελέσματος

Αποστολή βιογραφικών στο bl.hr.eg@gmail.com με κωδικό θέσης ED2204