Ενδεικτικά

“Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης”, MIS: 364499, του Υποέργου 1 “Εκπαίδευση Ενηλίκων”, Δράση 2 “Εξειδικευμένα Προγράμματα για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης”, 2012-2014.

ΠΑΚΕ: Υλοποίηση της Εκπαίδευσης των Επιμορφωτών στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ), 2011-2012.

«Υλοποίηση Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19-20» της πράξης «Δράσεις  Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της κατηγορίας πράξεων 1.2.2. «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Πιστοποίηση» του μέτρου 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση» Διάρκεια: 01/01/2008 - 31/12/2008

“Εργαλεία Γλωσσικής Τεχνολογίας σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: Εφαρμογή, Έρευνα, Καινοτοτομία”, στο πλαίσιο της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, ΓΓΕΤ, Νο 092-γ. Διάρκεια: 01/09/2005 -  31/08/2008.

6ο ΠΑΚΕ- Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία πράξεων 2.1.1 θ) Διάρκεια: 01/10/2007 - 30/10/2008.

eLearning Initiative της Γενικής Διεύθυνσης της Ε.Ε.  «Education and Culture», στο έργο με τίτλο: «European eCompetence Initiative». Διάρκεια: 01/04/2004 -  31/03/2006.

«Design and Development of a Multilingual Balkan WordNet (Balkanet)» στο πλαίσιο του έργου 4th Information Society Technologies (IST) “Multilingual Communications Services and Appliances”. Διάρκεια: 01/09/2001 – 31/08/2004

ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης, με τίτλο: «Ανάπτυξη ενός Προσαρμοστικού Συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης και συστήματος Στερεοσκοπικής Απεικόνισης για Εκπαίδευση από Απόσταση μέσω Διαδικτύου». Διάρκεια: 01/09/2003 -   31/08/2006.

"Μελέτη, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νοήμονος Συστήματος για την Τηλεκπαίδευση" στα πλαίσια του έργου ΠΕΝΕΔ Διάρκεια: 01/01/1999 – 01/06/2001)

«Μελέτη προτύπων εισαγωγής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών τεχνολογιών και καινοτομιών» στα πλαίσια του έργου «Έρευνα» του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. Διάρκεια: 01/01/2000 – 31/12/2000